INSTALACJE DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW BYTOWYCH
typu IBMER Tylicz

(serwis fotograficzny)

powrót

Slotwiny

Oczyszczalnia w gospodarstwie agroturystycznym
E. K. Hamerników w Muszynce Gm. Krynica-Zdrój

Oczyszczalnia w gospodarstwie
A. Habla w Krynicy-Słotwinach

Budowa oczyszczalni dla Szkoły Podstawowej
w Kożuszkach gm. Międzyrzec Podlaski.
Qmax=3,1m3/dobę (110 uczniów)

Oczyszczalnia w gospodarstwie rybackim Wójcza
z/s w Biechowie gm. Pacanów. Qmax=5,0m3/dobę

Obudowa złoża filtracyjnego o pionowym przepływie ścieków

Dystrybucja ścieków jednym tryskaczem na złoże o pionowym przepływie

Dystrybucja ścieków  na złoże o pionowym przepływie. Powierzchnia złoża ok.10 m3.

Złoże filtracyjne o poziomym przepływie ścieków
nasadzone wierzbą (Salix Viminalis).

 Stokowe złoże trawiasto-glebowe

początek