logobaner
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY w Falentach
GÓRSKIE CENTRUM BADAŃ I WDROŻEŃ W TYLICZU

Oferty wdrożeniowe ITP-GCB w Tyliczu

 

INSTALACJE DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW BYTOWYCH

IBMER w Tyliczu skupia się w swojej działalności badawczej na doskonaleniu technologii oczyszczania ścieków w tzw. oczyszczalniach quasi-naturalnych. Podczas pracy wykorzystują one bowiem przystosowane technicznie środowisko glebowo i gruntowo-roślinne, z zastosowaniem, w razie potrzeby, nowoczesnych urządzeń technologicznych, m. innymi: agregatów pompowych, dozowników, elektronicznych elementów sterujących, itp..

Wysoko efektywne (w całorocznym cyklu), oszczędne w nakładach inwestycyjnych, a szczególnie w eksploatacji, urządzenia, których konstrukcja jest wynikiem wieloletnich prac badawczych IBMER w Tyliczu są przeznaczone w szczególności dla terenów górzystych.

Mogą być one być więc tym bardziej wykorzystywane również i na terenach o bardziej korzystnych warunkach klimatyczno glebowych, wszędzie tam - gdzie charakterystyka lokalizacyjna siedliska będzie sprzyjać budowie tego typu obiektów.

więcej >>>

EKOLOGICZNA SUSZARNIA DO ZIÓŁ; WARZYW I OWOCÓW>

Rosnące ceny paliw oraz zaostrzone wymogi związane z ochroną środowiska zmuszają rolników  zielarzy do zwrócenia uwagi na niekonwencjonalne, odnawialne źródła energii, między innymi słonecznej z dostępnej w każdym rejonie kraju. Prostym, powszechnym sposobem wykorzystania energii słońca jest zamiana promieniowania na ciepło, a następnie ogrzewanie powietrza używanego dalej do suszenia surowców zielarskich.

więcej >>>

ZASADY PRZECHOWYWANIA ODCHODÓW ZWIERZĘCYCH W GOSPODARSTWIE

(Wymagania  - przechowywanie - ochrona środowiska)

Niewłaściwe przechowywanie odchodów zwierzęcych w obrębie pomieszczeń inwentarskich, oprócz strat składników nawozowych, stanowi poważne zagrożenie dla środowiska oraz stwarza niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

Odchody zwierzęce są dobrym środowiskiem do przeżywania wirusów, a w przypadku bakterii nawet do ich rozmnażania.

Większość gospodarstw na terenach górzystych prowadzi złą gospodarkę naturalnymi nawozami organicznymi. Obornik składowany jest wprost na ziemi przed budynkiem inwentarskim, jak również brak jest odpowiedniego zbiornika na gnojówkę i wodę gnojową.

więcej >>>

PŁYTA GNOJOWA ZE ZBIORNIKIEM NA GNOJÓWKĘ, WODĘ GNOJOWĄ I SOKI KISZONKOWE

W celu wyeliminowania zanieczyszczenia środowiska i zmniejszenia strat składników nawozowych oraz zachowania estetyki wokół budynków gospodarczych należy stosować prawidłowe przechowywanie odchodów zwierzęcych.

Problem ten nabiera szczególnego znaczenia w gospodarstwach położonych na terenach podgórskich, w pobliżu których znajdują się rzeki, potoki, strumienie czy też inne cieki wodne.

Prawidłowe przechowywanie odchodów zwierzęcych powinno się bezwzględnie stosować w tych gospodarstwach, które prowadzą lub zamierzają w najbliższym czasie prowadzić działalność agroturystyczną.

 więcej >>>

ZBIORNIK NA GNOJÓWKĘ
(wykonanie z wykorzystaniem formy typu UMZ)

Budowa szczelnych betonowych zbiorników na płynne odchody zwierzęce o objętości 15,0÷88,0 m3 możliwa jest do wykonania systemem gospodarczym przy wykorzystaniu opracowanej w IBMER dokumentacji technicznej oraz zastosowaniu produkowanych w IBMER urządzeń typu UMZ.

Zbiorniki wykonywane za pomocą form UMZ posiadają zbrojoną płytę denną, niezbrojone ściany boczne oraz żelbetową płytę górną. Zbiorniki mogą być budowane przez wyspecjalizowane firmy lub pod nadzorem systemem gospodarczym.

 więcej >>>

początek
stat4uStrona głównaO nas
Specjalizacja badawcza
Publikacje
Wdrożenia doradztwo
Edukacja szkolenia
Forum dla środowiska
Dowload linki
Kontakt