Publikacje IBMER w Tyliczu

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

powrót

Wykorzystanie biomasy drzewnej oraz energii słonecznej do suszenia ziół, warzyw i owoców 

 Król K.
Materiały na V Sympozjum Inżynieria Systemów Bioagrotechnicznych, Zeszyt 5, Płock 1997, str. 169÷174

Wysokie ceny podstawowych nośników energii oraz wymagania ochrony środowiska zmuszają do poszukiwania innych, tanich źródeł ciepła do suszenia płodów rolnych. Alternatywę, oprócz niekonwencjonalnej energii słonecznej, stanowi na terenach Podkarpacia biomasa (odpad drzewne, trociny i wióry, spalane w specjalnym piecu). Ogrzane powietrze w kolektorze i piecu wykorzystane jest do suszenia ziół, warzyw i owoców w specjalnej, łatwej do budowy w warunkach wiejskich i tańszej w eksploatacji suszarni, przy czym uzyskany z obróbki produkt końcowy (susz) jest dobrej jakości.

powrót

 Suszarnia do ziół, warzyw i owoców ogrzewana odpadami drzewnymi oraz energią słoneczną

  Król K.
Technika Rolnicza Nr 6, 1997, str. 5÷7

Wychodząc naprzeciw rolnikom, producentom roślin zielarskich i suszu z warzyw i owoców, w IBMER Zakładzie w Tyliczu zaprojektowano, wykonano i wdrożono do praktyki zielarskiej ekologiczną suszarnię komorowo-sitową charakteryzującą się niskimi kosztami wykonania i eksploatacji. Zastosowane podstawowe paliwo do ogrzewania powietrza suszącego stanowią odpady drzewne (trociny i wióry), co pozwala w możliwie dużym stopniu uniezależnić się od warunków atmosferycznych.  

powrót

Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego w gospodarstwie rolnym

 Król K.
 Rolniczy Serwis Informacyjny  MODR Kraków zs. w Karniowicach, Oddz. Zgłobice, Nr 7, 2000 r., str. 13÷16.

Przedstawiono rodzaje kolektorów słonecznych stosowanych w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem instalacji do suszenia zielonek, ziarna i ziół możliwych do wykonania systemem gospodarczym. 

powrót