Edukacja Szkolenia

powrót

  Porozumienie o współpracy pomiędzy IBMER - Górskim Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu

Z początkiem 2003 r. rozpoczęto rozmowy na temat współpracy (wspólne badania, szkolenia, korzystanie z bazy danych, praktyki studenckie) pomiędzy Instytutem a Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu. W wyniku uzgodnień, 11 lipca 2003 r. Rektor PWSzZ prof. dr hab. inż. Andrzej Bałanda oraz Kierownik GCB w Tyliczu z ramienia IBMER dr inż. Andrzej Jucherski podpisali porozumienie o współpracy

 

W zakresie organizacji prac naukowo-badawczych i wdrożeń należy wymienić:
- wspólne organizowanie i prowadzenie projektów badawczych finansowych z różnych źródeł;
- upowszechnianie wyników badań w wydawnictwach obu instytucji;
- wspólne organizowanie konferencji i seminariów naukowych;
- opracowanie strategicznych kierunków badań techniki górskiej.

W zakresie współpracy dydaktycznej IBMER oferuje możliwość prowadzenia zajęć w formie warsztatów i tematycznych pracowni, z następujących zagadnieniach:
- techniczne podstawy wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
- ochrona środowiska rolniczego,
- wybrane elementy infrastruktury technicznej wsi, w tym. tzw. wewnętrznej infrastruktury w gospodarstwie rolniczym,
- eksploatacji agregatów trakcyjno-maszynowych zasilanych biopaliwami,
- technika rolnicza na terenach górskich,
- budownictwa rolnicze i specjalistyczne na terenach górskich.

Ponadto IBMER umożliwi studentom Instytutu Technicznego PWSzZ odbywanie praktyk zawodowych na terenie IBMER - GCB w Tyliczu, realizację prac inżynierskich, zwłaszcza mieszczących się w zakresie tematyki IBMER oraz korzystanie z zasobów informacji naukowej i posiadanego księgozbioru.