TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKA NA GNOJÓWKĘ
Z WYKORZYSTANIEM ŚLIZGOWEJ FORMY UMZ-2

powrót

Wykonanie wykopu, żwirowej podsypki, wyrównanie powierzchni dennej, ułożenie zbrojenia i zalanie betonem płyty dennej.

Montaż urządzenia UMZ (formy ślizgowej). 

Kompletnie zmontowana forma. Przed zalaniem betonem wewnętrzne powierzchnie formy należy zabezpieczyć środkiem antyadchezyjnym.

Równomierne warstwowe na całym obwodzie zalewanie betonem oraz jego mechaniczne zagęszczenie (zalecane zastosowanie wibratora)

Po wstępnym związaniu betonu należy rozluźnić ściany formy (zamki mimośrodowe, połączenia śrubowe) oraz unieść płaszcz formy z wykorzystaniem hydraulicznych siłowników

Wykonanie betonowego klina uszczelniającego płytę denną z płaszczem zbiornika

Szalowanie, wykonanie zbrojenia, zalanie betonem płyty górnej zbiornika

Wykonanie powłoki hydroizolacyjnej

początek