logobaner
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W FALENTACH
MAŁOPOLSKI OŚRODEK BADAWCZY W KRAKOWIE
GÓRSKIE CENTRUM BADAŃ I WDROŻEŃ W TYLICZU

 ZBIORNIK NA GNOJÓWKĘ
(budowa z wykorzystaniem formy ślizgowej typu UMZ )

powrót    

Z godnie z wymaganiami Ustawy o Nawozach i Nawożeniu [Dz.U.Nr 89 z dn. 24.10.2000r.] niezbędne będzie posiadanie w każdym gospodarstwie rolnym o produkcji zwierzęcej szczelnego zbiornika do gromadzenia płynnych odchodów zwierzęcych o objętości umożliwiającej przetrzymanie odchodów przez okres min. 4 miesiące. W terenach górskich ze względu na dłuższy okres niskich temperatur ( Zgodnie z w.w. Ustawą zabrania się stosowania nawozów na glebach zamarznięcie lub  przykrytych śniegiem) okres ten może być dłuższy.  

Obecnie najbardziej rozpowszechnione są zbiorniki betonowe monolityczne. Natomiast ze względów technicznych (statyczno-wytrzymałościowych) jak również ekonomicznych, optymalnym rozwiązaniem są zbiorniki w kształcie walca o osi pionowej. 

Jedną z możliwości w miarę szybkiej budowy takich zbiorników jest opracowana w IBMER Warszawa dokumentacja konstrukcyjna do wykonania zbiorników o objętości użytkowej 15,0 ÷ 88,0 m3 oraz produkowane są specjalne urządzenia (formy ślizgowe) UMZ, UMZ-2, UMZ-3.  

Zbiorniki wykonywane za pomocą form UMZ posiadają zbrojoną płytę denną, niezbrojone ściany boczne oraz żelbetową płytę górną. Zbiorniki mogą być budowane przez wyspecjalizowane firmy lub pod nadzorem systemem gospodarczym.

Zbiornik betonowy o przekroju kołowym

 

Forma ślizgowa do budowy zbiorników typu UMZ-2

 

CHARAKTERYSTYKA ZBIORNIKÓW

Nazwa urządzenia do budowy zbiornika

UMZ

UMZ-2

UMZ-3

Rodzaj materiału
Średnica wewnętrzna zbiornika
Wysokość
Grubość ścianki
Pojemność całkowita
Pojemność użytkowa

  beton B 20
300 cm
260 cm
15 cm
17 m3
15 m3

  beton B 20
420 cm
260 cm
15 cm
36 m3
33 m3

  beton B 20
560 cm
360÷400 cm
15 cm
96 m3
88 m3

Forma ślizgowa składa się z dwóch centrycznie ustawionych płaszczy stalowych, połączonych wspornikami. W środku znajduje się rura prowadząca. Między blaszane płaszcze wlewana jest mieszanka betonowa. po napełnieniu, zagęszczeniu i wstępnym związaniu betonu, szalunki podnoszone są do góry. Między płaszcze formy ponownie jest wlewany beton. Czynność powtarzana jest aż do uzyskania pełnej wysokości zbiornika. 

GCB w Tyliczu oferuje  nadzór merytoryczny w przypadku wdrażania i budowy zbiorników systemem gospodarczym przez rolnika lub małe firmy budowlane

 

początek