logobaner
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W FALENTACH
GÓRSKIE CENTRUM BADAŃ I WDROŻEŃ W TYLICZU

PŁYTA GNOJOWA ZE ZBIORNIKIEM NA GNOJÓWKĘ, WODĘ GNOJOWĄ I SOKI KISZONKOWE 

powrót

W gospodarstwie rolnym ukierunkowanym na produkcję zwierzęcą oprócz odchodów zwierzęcych występują również odpady produkcyjne powstające podczas produkcji pasz. Należą do nich między innymi soki kiszonkowe tworzące się w procesie kiszenia, szczególnie podczas zakiszania świeżej zielonki o dużej wilgotności w pryzmach lub dołach ziemnych.

Nieodpowiednie składowanie zarówno odchodów zwierzęcych (obornika, gnojówki, wody gnojowej), jak i soków kiszonkowych ze zbiorników na kiszonkę, względnie brak do tego celu wybudowanych urządzeń stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla środowiska, ale również dla ludzi i zwierząt.

Soki kiszonkowe niewłaściwie składowane i niedostatecznie zneutralizowane, z uwagi na swój skład chemiczny, mogą powodować duże zanieczyszczenie wód, o wiele większe niż ścieków bytowych (2 do 250 razy większe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) od ścieków bytowych).

W celu wyeliminowania zanieczyszczenia środowiska i zachowania estetyki wokół budynków gospodarczych należy stosować prawidłową i skuteczną utylizację odchodów zwierzęcych, szczególnie w gospodarstwach górskich prowadzących lub w przyszłości mających zamiar prowadzić działalność agroturystyczną.

Jednym ze sposobów prawidłowego przechowywania odchodów zwierzęcych (obornika, wody gnojowej) oraz soków kiszonkowych jest stosowanie przy budynkach inwentarskich płyt gnojowych ze zbiornikami, które nie tylko zapobiegają skażeniom środowiska, ale również pozwalają na racjonalne wykorzystanie naturalnych nawozów organicznych w gospodarstwie.

JEDNOSTKOWE POWIERZCHNIE PŁYT GNOJOWYCH I ZBIORNIKÓW NA GNOJÓWKĘ

Powierzchnia płyty gnojowej:

     - bydło dorosłe (krowa, bukat)
     - trzoda chlewna

3,5 m2/szt.
0,5 m2/szt.

Objętość zbiorników na gnojówkę:

- bydło dorosłe (krowa, bukat)
- trzoda chlewna

  

3,0 m3/szt.
0,4 m3/szt.

IBMER - Zakład w Krynicy oferuje udział w rozwiązywaniu problemu zagospodarowania odchodów zwierzęcych i odpadów produkcyjnych przy zakiszaniu oraz nadzór merytoryczny w przypadku wdrażania i budowy systemem gospodarczym przez rolnika.

Przy budowie płyty gnojowej należy zachować minimalne odległości od: budynku mieszkalnego - 30 m, studni - 15 m oraz 7,5 m od granicy z sąsiadem.

początek

 


Strona głównaO nas
Specjalizacja badawcza
Publikacje
Wdrożenia doradztwo
Edukacja szkolenia
Forum dla środowiska
Dowload linki
Kontakt