logobaner
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W FALENTACH
MAŁOPOLSKI OŚRODEK BADAWCZY W KRAKOWIE
GÓRSKIE CENTRUM BADAŃ I WDROŻEŃ W TYLICZU

EKOLOGICZNA SUSZARNIA DO ZIÓŁ, OWOCÓW I WARZYW

(propozycja do wykonania systemem gospodarczym)

          powrót

Nowoczesne technologie pozyskiwania surowców zielarskich, szczególnie dotyczące zbioru i konserwacji, powinny odznaczać się wysokim stopniem zmechanizowania prac, a przede wszystkim niską energochłonnością oraz możliwie dużym uniezależnieniem się od warunków atmosferycznych.

Rosnące ceny paliw oraz zaostrzone wymogi związane z ochroną środowiska zmuszają rolników zielarzy do zwrócenia uwagi na niekonwencjonalne, odnawialne źródła energii, przede wszystkim słonecznej, dostępnej w każdym rejonie kraju. Prostym, powszechnym sposobem wykorzystania energii słońca jest zamiana promieniowania na ciepło, a następnie ogrzewanie powietrza używanego dalej do suszenia surowców zielarskich. Proces zamiany energii słonecznej na ciepło można praktycznie realizować w każdym gospodarstwie, wykorzystując racjonalne cechy konstrukcyjne pomieszczeń gospodarczych. Podstawowym jednak paliwem do suszenia są odpady drzewne (trociny i wióry), które spala się w specjalnym piecu zwanym popularnie trociniakiem, w którym zastosowano rurowy, spiralny wymiennik ciepła.

Na poniższym rysunku pokazano, wdrożoną do eksploatacji w gospodarstwie ekologicznym w Muszynce, suszarnię do ziół, warzyw i owoców z komorą suszarniczą umieszczoną w szopie gospodarczej. W zależności od warunków atmosferycznych i pory roku istnieje możliwość ogrzewania suszarni z kolektorów słonecznych (przyściennego i wolno stojącego) podczas dużego nasłonecznienia, względnie tylko z pieca zasilanego podgrzanym powietrzem z kolektorów lub z przemiennego korzystania z obu źródeł ciepła (w ciągu dnia z kolektorów słonecznych, zaś w porze wieczorowej i nocnej tylko z pieca na trociny i wióry).

Objaśnienia
1. Szopa gospodarcza
2. Komora suszarni
3. Regał
4. Sita
5. Kanał łączący piec z komorą
6. Piec do spalania trocin
7. Wentylator promieniowy
8. Kolektor słoneczny - naścienny
9. Kolektor słoneczny - wolno stojący
10. Podłoga komory suszarni
11. Śruba podtrzymująca sufit
12. Uszczelka
13. Ściana tylna komory (otwierana do góry)
14. Zawiasy
15. Ściana sufitowa komory
16. Ściana szczytowa szopy
17. Folia pęcherzykowa
18. Folia czarna 
19. Folia przeźroczysta  0,20 mm (2 warstwy)
20. Absorber ( blacha falista - czarna)
21. Płyta paździerzowa twarda  18 mm
22. Warstwa ocieplająca (styropian   30 mm)
23. Płyta pilśniowa cienka  5 mm
24. Powłoka termoizolacyjna
(wełna mineralna  40 mm + folia aluminiowa)

Podstawowe dane techniczne :

Suszarnia:

Kolektor słoneczny :

Wymiary wewn. komory suszarki :

- długość
- szerokość (regulowana)
- wysokość

Powierzchnia podłogi
Pojemność komory suszenia
Liczba regałów/sit
Powierzchnia użytkowa sit
Masa wsadu surowca
Czas suszenia

 

- 1400 mm
-  900÷2400 mm
- 1960 mm
- 1,25÷3,5 m2
- 2,5÷6,5 m3
- 1÷3 / 8÷24 szt.
-  4,8÷14,4 m2
-  4÷120 kg
-  6÷12 godz.

Powierzchnia absorbera
Średnia moc użyteczna
Przyrost temperatury
Uzysk ciepła z pow. kolektora

 

- 15 m
- 8 kW
- 4÷6 K
- 300÷600 W

Piec do spalania trocin

Powierzchnia wymiany ciepła
Masa jednorazowego wsadu trocin
Moc pieca

- 4,1 m2
- 55÷70 kg
- 10÷14 kW

 

 

Wentylator:

Typ
Moc silnika
Wydajność wentylatora

- osiowy
- 1,7 kW
- 675 m3/h

Zmienna (regulowana) pojemność komory suszarki  oraz zakres temperatury w jej wnętrzu (40÷65oC), przy korzystaniu z obu źródeł ciepła (pieca i kolektora) stwarzają odpowiednie warunki do suszenia różnych grup surowców zielarskich w zalecanych przedziałach temperatury, co daje dobrej jakości produkt końcowy (susz), a poniesione jednostkowe koszty zużycia energii są niewielkie (0,10÷0,16 zł/kg suszu).

Suszarnia oprócz swego podstawowego przeznaczenia, może być dodatkowo wykorzystana do suszenia lub dosuszania drewna użytkowego, przy czym uzyskane z jego dalszej obróbki odpady (trociny i wióry) mogą być spalane w piecu przy suszeniu kolejnych partii drewna, co jest ekonomicznie uzasadnione.

początek

 Strona główna
Współpraca
O nas
Specjalizacja badawcza
Publikacje
Wdrożenia doradztwo
Edukacja szkolenia
Forum dla środowiska
Dowload linki
KontaktITP

ibmer

SITR

AgroNews